Cyfranwyr at y prosiect


Dylanwadwyd ar niferoedd y tafarndai a gofnodwyd mewn mannau penodol trwy waith nifer o bobl a grwpiau.
Y Sir
Gwefan Llyfrgell Sir Ceredigion
Aberaeron
Datblygwyd Aberaeron yn dref dan ddeddf ym 1807. Safai’n wreiddiol o fewn dau blwyf, sef Llanddewi Aberarth i gyfeiriad y gogledd a Henfynyw, i gyfeiriad y de gydag Afon Aeron yn ffurfio’r ffin rhwng y ddau. Arweiniodd hyn at ddwy set o gofnodion ar gyfer y dref cyn i blwyf newydd, a oedd yn cynnwys y dref i gyd, gael ei sefydlu yng nghanol y 19eg ganrif.
Mae’r safle hwn yn cynnwys gwybodaeth o lyfryn gan Mair Lloyd Evans a Mair Harrison, The Ins and Outs of the Inns of Aberayron, (2013) yn ogystal â sawl ffynhonnell wybodaeth arall.
Aberystwyth
Nia Thomas, William Troughton, Michael Freeman
Aberteifi
Glen Johnson
Llanbedr Pont Steffan
Yvonne Davies
Ceinewydd
Sue Passmore
Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a'r Fro
Cymdeithas Hanes Llansanffraid
Tregaron: Sefydliad y Merched