Peint o Hanes, Plîs!

Croeso i peint-o-hanes.cymru

Beth mae'n ei olygu

Mae Peint o Hanes yn brosiect am dafarnau. Tafarnau yng Ngheredigion. Hen dafarnau, tafarnau newydd, y tafarnau i gyd, a bragdai. Ac, i fod yn deg, gwestai a thai cocoa Dirwest achlysurol.

Nod y prosiect yw casglu gwybodaeth am y tafarndai yn y sir, ac i gael gwell dealltwriaeth o rôl y dafarn yn y gymuned. Roeddent yn llawer mwy na ffeuau yfed (wel, weithiau). Yn y gorffennol roeddent ganolfannau'r gymuned: cynhaliwyd cwestau, arwerthiannau a chiniawau crand yno, bu pobl talu a chasglu eu rhent yno a bu'r perchnogion hyd yn oed drefnu cymdeithasau cyfeillgar ar gyfer eu rheolaidd.
Mae'r prosiect yn cael ei gydlynu gan Fforwm Hanes Lleol Ceredigion fel rhan o brosiect ehangach Cynefin a redir gan Gyngor Archifau a Chofnodion Cymru.

Er mwyn i'r prosiect lwyddo mae angen llawer o help, gennych CHI! Craidd y prosiect yw creu cronfa ddata ar-lein a fydd yn cynnwys popeth y gallwn ni gael gwybod am yr holl dafarnau, gwestai, sefydliadau ddirwest a bragdai yn y sir. Mae'n cynnwys ffotograffau, dogfennau, storïau, mapiau, toriadau papur newydd a llawer mwy am y lleoedd a'r bobl sy'n ffurfio'r hanes y dafarn Ceredigion. Ar hyn o bryd mae'r databas yn cynnwys manylion am 987 o dafarnau ac adeiladau eraill, 256 o llefydd a 206 o bobl. Mae hefyd 304 o luniau a chardiau post, 80 arwyddion tafarn, 651 erthygl papur newyddion, 249 o fapiau a 104 dogfen. Mae tua 138 tafarn dal ar agor.

Sut gallwch chi helpu

Oes gennych chi rywfaint o wybodaeth neu straeon am y tafarndai yn eich pentref? Gallwch chi eu hanfon atom neu gallwn eich helpu i fynd i mewn i ychwanegu'r wybodaeth eich hun.

A hoffech chi wneud rhywfaint o ymchwil i mewn i'ch tafarndai lleol? Gallwn eich helpu i ddechrau arni ac yn eich cyfeirio at rai ffynonellau gwybodaeth posibl.

Sut bynnag y byddwch eisiau helpu, cysylltwch â ni yn

Cynefin

Mae prosiect Cynefin yn anelu i drwsio a digido tua 1,200 o fapiau degwm a thrawsgrifio dros 30,000 o dudalennau o ddogfennau mynegai. Nod y prosiect hwn yw creu adnodd ar-lein y gellir ei gweld yn rhydd i ymchwilio i'r mapiau degwm a'u mynegeion.

Mae degymau yn daliadau a godir ar ddefnyddwyr tir. Yn wreiddiol, taliadau a wneir gan ddefnyddio nwyddau fel cnydau, gwlân, llaeth a'r stoc. Cynhyrchwyd mapiau degwm rhwng 1838 a 1850 er mwyn sicrhau bod yr holl ddegwm all cael ei dalu gydag arian yn hytrach na chynhyrchu.

Y rhain yw'r mapiau mwyaf manwl o'u cyfnod ac maent yn gorchuddio mwy na 95% o Gymru.

Er bod y gwaith digido yn cael ei wneud yn broffesiynol, mae angen llawer o gymorth gwirfoddolwyr ar y prosiect. Ewch i wefan Cynefin i ddysgu mwy.