Darllenwch fwy

Craidd y prosiect hwn yw cronfa ddata o dafarndai, tai tafarn, gwestai a safleoedd trwyddedig eraill yng Ngheredigion, ond at ddibenion helpu pobl i ddeall y pwnc yn iawn, rydym wedi paratoi rhai erthyglau cefndirol sy’n helpu esbonio pethau.

Safleoedd trwyddedig yng Ngheredigion Mae’n cynnwys sut i ddweud y gwahaniaeth rhwng tafarndy tŷ tafarn, gwesty a thŷ cwrw.

Briwedd-dai a Bragdai Lle cafodd y cwrw ei fragu.

Cymdeithasau Dirwestol Nid pawb oedd yn hoff o’r Ddiod Felltith. Roedd mentrau Dirwestol a llwyrymwrthodol yn gryf iawn yn y sir ar adegau amrywiol.

Oriau Agor Amrywiodd yr oriau agor yn sylweddol dros y blynyddoedd.

Suliau Sych Deddf 1881 a hanes Suliau Sych yng Nghymru

Enwau Tafarndai Enwau Gwestai, Tai Tafarn, Tafarndai, Tafarnau, Tai Cwrw yng Ngheredigion

Niferoedd Niferoedd y Safleoedd Trwyddedig yng Ngheredigion

Swyddogaethau Cymunedol:
Swyddogaethau Cymunedol Sut defnyddiwyd safleoedd trwyddedig
Cymdeithasau Cyfeillgar

Ffynonellau:
Ffynonellau Rhestrau o’r ffynonellau a ddefnyddiwyd wrth roi’r gronfa ddata hon at ei gilydd.
rhestr 1905 Y rhestr derfynol o dafarndai yng Ngheredigion ym 1905.
Mapiau
Cofnodion Cynnar
Disgrifiadau a darluniau o dai tafarn a thafarndai

Gweinyddol:
Dyddiadau Agor a Chau Sut mae dyddiadau wedi’u cofnodi
Enwau Lleoedd Problemau gydag enwau lleoedd
Cyfranwyr Pwy sydd wedi cynorthwyo gyda’r gronfa ddata hon