Explore the database

The database currently contains details of 1002 pubs and other premises, 256 places and 209 people. There are also 329 photos and postcards, 80 pub signs, 672 newspaper articles, 253 maps and 104 documents. About 134 pubs are still open.

Use the options below to search the database.

N.B. Some pubs do not appear on the maps as we do not have a definite location for them.

Quick search

    Search for:
    Browse the database     Advanced search

Publican shoots neighbour / Tafarnwr yn saethu cymydog


Source: Baner ac Amserau Cymru 16/08/1899       Date: 1899
Copyright:       Type: Newspaper
Description:

Transcript:
ABERYSTWYTH. TAFARNWR YN SAETHU AT DYRFA. YN y Neuadd Drefol, yn Aberystwyth, ddydd Mawrth, cyhuddwyd Evan Evans, Farmer's Arms, Llanfihangel y Creuddyn, gan yr Arolygydd Phillips, o saethu William Morgan Wright, noson yr 2il o Fedi, gyda'r amcan o wneyd niwed corphorol iddo. Mewn eisteddiad blaenorol, cymmerwyd digon o dystiolaethau i gyfiawnhau i'r achos gael el ohirio. Cymmerwyd tystiolaeth Wright, yr hwn a ddywedodd iddo, ar y noson ddywededig, ddyfod i lawr i'r pentref yn nghwmni ei chwaer a'i chyfnither. Clywsant drwst yn y pentref; a phan aethant i lawr, gwelsant dyrfa y tu allan i'r Farmer's Arms. Aeth ef i'r lIythyrdy, lie yr oedd yn cysgu; ac yn mron gyda'i fod yn agor y drws, clywodd sŵn ergyd, a thelmlodd ryw ymdeimlad o frathiad yn ei fraich ddeheu. Trodd o gwmpas, a gwelodd fflachiad o dân yn ffenestr llofft y Farmer's Arms. Ni welodd Evans. Croesholwyd gan Mr. Hughes: 'A ydych yn credu fod y dlffynydd wedi ceisio eich saethu?'
Y tyst' Nis gallaf ddyweyd.'
Mr. Hughes :O, byddweh yn onest. A ydych yn meddwl fod Evans wedi ceisio eich lladd chwi. Dywedwch Ie neu nage.'
Y tyst: 'Nag oedd.'
Mr. Hughes Nid ydych yn meddwl ei fod yn ceisio eich saethu ?'
Y tyst :Nag oedd.'
Mr. Hughes: Nis gallech adnabod 25 o latheni oddi wrthych ?'
Y tyst 'Na allwn.'
Mr. Hughes: A ydych yn dyweyd fod Evans yn eich adnabod chwi o'r Farmer's Arms cyn saethu ?'
Y tyst Nis gallaf ddyweyd.'
Beth ydych yn ei gredu ?'
Y tyst' Y mae'n debyg el fod.'
Mr. Hughes: 'Nis gallech chwi adnabod neb 25 o latheni oddi wrthych, ac etto yr ydych yn meddwl y gallasai Evans?'
Y tyst Wel, efe a'm gwelodd yn myned i'm tŷ
Mr. Hughes: A ydych yn golygu dyweyd hyny.'
Y tyst: Ydwyf, gallasai yn eithaf rhwydd.'
Mr. Hughes: Gallasai weled rhywun ?'
Y tyst -'Gallasat.'
Mr. Hughes O'r goreu, ni a'i gadawn yn y fan yna.'
Rhoddodd Dr. Hughes, Llanilar, ddisgrifiad o'r archoll, yr hwn a ddywedai ei fod cyn gymmaint a physen fawr; a bod yr ergyd wedi myned trwy y cnawd oedd ar y fraich. Nid oedd yr archoll yn un peryglus. Eliza Morgan Wright, chwaer y tyst cyntaf, a gadarnhaodd dystiolaeth ei brawd. Pan waeddodd ei brawd ei fod wedi cael ei saethu, trodd, a gwelodd fflachiad odân yn ffenestr ganol y tafarndy, a gwelodd Evans yn eglur yn yr ystafell.
Margretta Powell, gwraig briod, a ddywedodd wrth y faingc fod Evans yn cadw ystŵr gyda rhyw ddyn y tu allan i'r ty oedd eisieu myned i'w ystabl. Aeth wedi hyny i'r tŷ, a daeth a llaw-ddryll gydag ef. Yna, clôdd y drws, gan adael ei fab y tu allan yn mysg y dyrfa; aeth i fyny y grisiau, agorodd y ffenestr ganol, a thaniodd. Nis gallai ddyweyd pa un a oedd Evans yn feddw at sobr; ac nis gallai ddyweyd chwalth pa un a oedd Lewis Powell, gyda'r hwn yr oedd yn cadw helynt, yn sobr. Lewis Powell, 19eg mlwydd oed, a roddodd ddlsgritiad o'i ymweliad a'r dafarn, ac o waith Evans yn gwrthod caniatau iddo fyned i'r ystabl. Gwelodd yr ergyd yn cael el thanio, a chlywodd Wright yn gwaeddi ei fod wedi ei saethu Taniwyd tair o ergydion. Yr oedd wedi cael wyth gwydryn o gwrw y noson hono. Wedl i dystiolaethau eraill gael en rhoddi ynghylch tanio, rhoddodd Yr Heddgeidwad Thomas ei dystiolaeth iddo ei gymmeryd i fyny Pan gyhyddwyd ef, dywedodd ei fod wedi tanio mewn hunan amddiffyniad, ac nad oedd wedi gwneyd hyn i ddim ond i ddychrynu y dyrfa. Nid oedd ganddo eisieu niweidio neb. Traddodwyd y cyhuddedig i sefyll el brawf yn y frawdlys chwarterol. Cymmerwyd meichiafaeth am ei ymddangosiad.
Notes:
Linked to
Y Ffarmers , Llanfihangel y Creuddyn, Aberystwyth, Ceredigion, Llanfihangel y Creuddyn (p)