A Pint of History, Please: Dilysiad defnyddiwrRwyf wedi anghofio fy cyfrinair

RHYBUDD: Eiddo y perchennog a Thechnoleg Taliesin Cyf. yw'r rhaglenni a data ar y system hwn.
Maent ar gael i ddefnyddwyr awdurdodedig yn unig. Rhaid i unrhyw mynediad gael ei awdurdodi gan berchennog y wefan. Y mae'n drosedd gael mynediad neu wneud newidiadau heb eu hawdurdodi i unrhyw rhaglen neu ddata ar y system hwn.
Mae troseddwyr yn agor i erlyniad.