Chwilio'r gronfa ddata

Ar hyn o bryd mae'r databas yn cynnwys manylion am 991 o dafarnau ac adeiladau eraill, 256 o llefydd a 209 o bobl. Mae hefyd 317 o luniau a chardiau post, 80 arwyddion tafarn, 662 erthygl papur newyddion, 252 o fapiau a 104 dogfen. Mae tua 138 tafarn dal ar agor.

Defnyddiwch yr opsiynau isod i chwilio'r databas.

D.S. Mae rhai o'r tafarndai heb fod ar y mapiau, oherwydd does dim lleoliad pendant iddynt gennym.

Chwiliad sydyn

    Chwilio am:
    Pori'r databas     Chwiliad uwch


Chwiliad uwch

Chwilio am:
Unrhywle yn y databas NEU YN
    Tafarnau
    Llefydd
    Pobl
    Lluniau
    Pob atodiad