Explore the database

The database currently contains details of 1002 pubs and other premises, 256 places and 209 people. There are also 329 photos and postcards, 80 pub signs, 672 newspaper articles, 253 maps and 104 documents. About 134 pubs are still open.

Use the options below to search the database.

N.B. Some pubs do not appear on the maps as we do not have a definite location for them.

Quick search

    Search for:
    Browse the database     Advanced search

Theft of napkins and socks


Source: Baner 25/08/1866       Date: 1866
Copyright:       Type: Newspaper
Description:

Transcript:
Lladrad. Yn ddiweddar, daliodd yr heiddgeidwad James, o'r Borth, dri o ddynion yn Nhowyn, sir Feirionydd, o'r enwau Thomas Phillips, Thomas Sellt, a Frederick Setle, ar y ddrwgdybiaeth o'u bod wedi lldratta pedwar napcyn sidan, a phar o hosanau o'r Cambrian Inn, Borth, eiddo Mr. Evan Morgan. Ar ymchwiliad, cafwyd yr eiddo yn eu meddiant, dau napcyn gan un, a dau gan y llall, a'r par hosanau gan y trydydd. Y roedd y tri uchod, ynghyd ag ereill wedi bod yn llettya yn y Cambrian Inn, tra y bu Milfa Stevens yn aros yn y Borth, o blegid canlyn honno yr oeddynt. Dygwyd hwy o flaen heddynad, a chafwyd prawf digonol i'w danfon i garchar y dref hon i aros eu prawf yn llys yr ynadon yn Nhre'rddol, yr hwn a gynnelir ar y dydd lau cyntaf o bob mis.
Notes:
Linked to
Cambrian Inn , Borth (exact location uncertain)