Explore the database

The database currently contains details of 1002 pubs and other premises, 256 places and 209 people. There are also 329 photos and postcards, 80 pub signs, 672 newspaper articles, 253 maps and 104 documents. About 134 pubs are still open.

Use the options below to search the database.

N.B. Some pubs do not appear on the maps as we do not have a definite location for them.

Quick search

    Search for:
    Browse the database     Advanced search

Terrifying travellers / Crwydraid terfysglyd


Source: Brython Cymreig 03/03/1893       Date: 1893
Copyright:       Type: Newspaper
Description: Group of drunken travellers attack the Penpontbren Inn, breaking windows, and then move on to Fox and Hounds Llanwnen to do the same thing, and then to Abercerdinen (Abercerdin?) they invaded a tavern. Trial tomorrow...

Transcript:
LLANWENOG CRWYDRIAID TERFYSGLYD.-Prydnawn dydd Mawrth ymwelwyd a'r ardal hon gan lu o grwyd- riaid pa rai oeddent yn preswylio mewn pebyll tua Waun Nany a darfu i ddau o honynt o'r enwau John ac Elizabeth Lovell, yn nghyd ag ereill o'r un frawdoliaeth ar ol yfed yn helaeth tua chymdogaeth Llanybyther,wneud ymosodiad ar Penpompren Inn Llanwenog drwy dori y ffenestri &c. Aethant odd- yno i'r Fox & Hounds, Llanwnen, gan wneuthur yr un peth yno, ac yn Abercerdinen cymerasant feddiant o dafarndy. Danfonwyd telegram i Lanbedr i ymofyn heddgeidwad, ac aeth tua haner dwsin i lawr yno yn uniongyrchol. Gwnaeth y Lovells ymosodiad beiddgar ar P.C. Jones Cwrt-newydd. Dygwyd hwynt i Lanbedr, a dranoeth o flaen Mr H. T. Evans, traddodwyd hwy i sefyll eu prawf heddyw (dydd Gwener). Dymunol fyddai i Bwyllgor yr Heddgeidwad i gymeryd i ystyriaeth ryw fesurau er atal crwydriaid o fath y rhai hyn i babellu yn lluoedd mewn manau neillduol ar hyd y sir. Mae rhai o honynt a phlant ganddynt pa rai a ddygir fyny heb addysg, ac y mae eu hanifeiliaid yn byw ar hyd yr heolydd ac mewn caeau pob] sydd yn gorfod talu rhenti a threthoedd uchel.
Notes:
Linked to
Fox Hounds , Llanwnen
Penpompren Inn , Drefach, Llanwenog

Total: 1